Սովորիր որակի ապահովման բորոր անհրաժեշտ տարրերը և դարձիր մասնագետ

  • Դասընթաց
  • Ապրիլ
  • 2 ամիս
  • Սկսնակ

2 ամիս տևողությամբ այս դասընթացում կստանաք QA-ի մասնագետ դառնալու համար բոլոր անհրաժեշտ հիմունքային գիտելիքները։ Այս դասընթացը նախատեսված է սկսնակների համար և մասնակցելու համար անհրաժեշտ չեն ծրագրավորման նախնական գիտելիքներ։